Писмен въпрос E-000376/11 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Mерки вследствие на скандала с диоксин