Дело T-502/04: Решение на Първоинстанционния съд от 4 юли 2007 г. — Lopparelli/Комисия ( Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2003 г. — Предоставяне на точки за предимство )