Споразумение между Европейския съюз и правителството на Фарьорските острови за научно и техническо сътрудничество