Писмен въпрос E-1668/10, зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Внос на израелски стоки от еврейски селища