Писмен въпрос P-2839/09, зададен от Christel Schaldemose (PSE) на Комисията. Принцип на предпазните мерки във връзка с детските играчки