Съобщение на Комисията относно незаявени количества, които трябва да се добавят към количествата за подпериода от 1 април 2012 г. до 30 юни 2012 г. в рамките на някои открити от Съюза квоти за продукти от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин