Aviz privind măsurile antidumping în vigoare referitoare la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză: schimbarea denumirii unei societăți supuse nivelului taxei antidumping corespunzător societăților cooperante neeșantionate2019/C 410/07