Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą2019/C 410/07