Teade, milles käsitletakse dumpinguvastaseid meetmeid, mis kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes: ühe äriühingu nime muutus, kelle suhtes kohaldatakse valimisse mitte võetud, kuid koostööd tegevate äriühingute suhtes kohaldatavat dumpinguvastast tollimaksu2019/C 410/07