C/2016/2124 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/604 на Комисията от 6 април 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rosée des Pyrénées Catalanes (ЗГУ)]