Регламент (ЕС) № 954/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите текст от значение за ЕИП