Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/2016 от 18 март 2016 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП [2017/1890]