TITJUR Испания/Комисия Заключение на генералния адвокат Léger представено на6 май 2004 г. # Кралство Испания срещу Комисия на Европейските общности. # ФЕОГА - Клиринг на годишни счетоводни сметки. # Дело C-153/01.