T-567/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 7-i ítélete – Kaatsu Japan kontra OHIM (KAATSU) ( „Közösségi védjegy — A KAATSU közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata” )