Писмен въпрос E-0952/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Исландия, ЕС и китовете