Писмен въпрос E-6411/07, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Европейска визова политика и национални законодателни разпоредби