Ehdotus : Neuvoston asetus eräiden vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta