Ettepanek : Nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid