Писмен въпрос E-6609/07, зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Обща европейска гореща телефонна линия 116000 за съобщаване на случаи на изчезнали деца и деца — жертви на експлоатация