Neuvoston asetus (EY) N:o 2202/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä