Писмен въпрос P-0133/10, зададен от Maria do Céu Patrão Neves (PPE) на Комисията. Изпълнение на програмата за развитие на селските райони в Португалия