Дело C-227/15 P: Определение на Съда (трети състав) от 21 април 2016 г. — Jean-Marie Cahier/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Френска република (Обжалване — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Регламент (EО) № 1493/1999 — Член 28, параграф 1 — Задължение за дестилиране на количества вино от сортове грозде с двойно предназначение, превишаващи обичайно произвежданото количество вино и неизнесени от Съюза — Регламент (EО) № 1623/2000 — Дестилация, осъществена от самия производител в качеството на дестилатор — Производство на ракия с наименование за произход)