Писмен въпрос E-2567/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Справяне с кризата в секторите на селското стопанство