Писмен въпрос E-005292/11 Chris Davies (ALDE) до Комисията. ЗП/ВП — ЕС и спорът между Индия и Пакистан за Кашмир