Писмен въпрос E-2649/08, зададен от Åsa Westlund (PSE) на Комисията. Предложение за мерки относно изхвърлянето във водата на токсични за околната среда вещества от текстилната промишленост