Дело C-39/16: Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Белгия), постъпило на 25 януари 2016 г. — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat