Писмен въпрос E-6358/09, зададен от Ivo Belet (PPE) на Комисията. Възстановяване на доставките на електрическа енергия