Регламент (ЕС) № 1009/2010 на Комисията от 9 ноември 2010 година относно изискванията за одобрението на типа за калници за някои моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях Текст от значение за ЕИП