Писмен въпрос E-3823/10 Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията. Подобряване на градската среда в Гърция