TITJUR V./Парламент Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юни 1992 г. # V срещу Европейски парламент. # Жалба - Длъжностни лица. # Дело C-18/91 P.