Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането през 2006—2007, 2007—2008 и 2008—2009 стопански години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения