Писмен въпрос E-009078/11 David Casa (PPE) до Комисията. Кандидатура на България и Румъния за присъединяване към Шенгенското пространство