Дело C-377/06: Определение на председателя на Съда от 29 януари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия