Писмен въпрос E-6006/07, зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Лова на китове от Япония през 2007 г.