Писмен въпрос E-6086/07, зададен от Francisco José Millán Mon (PPE-DE) на Комисията. Споразумение на ЕС за реадмисия с Алжир