Sklep Stalnega odbora držav Efte št. 3/2016/SC z dne 2. junija 2016 o razširitvi nalog Urada za finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem [2017/314]