Писмен въпрос E-5356/08 зададен от Urszula Krupa (IND/DEM) на Комисията. Дискриминация по отношение на други езици от страна на германските служители на Югендамт (Jugendamt)