Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2074 in Priloge IV k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Venezueli 2020/C 325/05