Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v prílohe I k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2017/2074 a v prílohe IV k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele 2020/C 325/05