Paziņojums to konkrēto personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti I pielikumā Padomes Lēmumam (KĀDP) 2017/2074 un IV pielikumā Padomes Regulai (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā 2020/C 325/05