Pranešimas tam tikriems asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendimo (BUSP) 2017/2074 I priede ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje IV priede 2020/C 325/05