Писмен въпрос E-0395/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Информация относно усвояването на средствата по програмата Култура 2007 от страна на община Флоренция