Писмен въпрос E-011574/11 Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията. Конкретни мерки след приключване на Форума на ЕС за диалог между университетите и бизнеса