Дело T-579/13: Определение на Общия съд от 13 януари 2015 г.  — Istituto di vigilanza dell’urbe/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Обществени поръчки за услуги — Покана за представяне на оферти — Доставяне на услуги по охрана и посрещане — Отхвърляне на офертата на оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)