Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 149/2014 от 27 юни 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи