Udkast til Kommissionens beslutning af [...] om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (…/…/EF) (Kodificeret udgave)