Дело F-43/08: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 юни 2009 г. — Spee/Европол (Публична служба — Служители на Европол — Свободна длъжност — Процедура за подбор)