Razpis za zbiranje predlogov – Evropska komisija – GD za regionalno politiko – Pilotni projekt Vseevropsko usklajevanje metod za vključevanje Romov – vključevanje Romov