Покана за представяне на предложения — Европейска комисия — ГД Регионално развитие — Пилотен проект Паневропейска координация на методи за интеграция на ромите — Приобщаване на ромите