Дело C-188/16: Преюдициално запитване от Landgericht München I (Германия), постъпило на 4 април 2016 г. — Наказателно производство срещу Ionel Opria